Department of English Language People Activities Publications News For Faculty

Part-Time Lecturers

AIKO, Yuichi ASAOKA, Hiromi FURUTA, Naotoshi HATOMOTO, Ryoko
HIRAGA, Yuko HIRASAWA, Shinya HORIKOSHI, Yoichiro IRIE, Tetsuro
IWASA, Masashi IWASAKI, Toru KAJIURA, Kyohei KAWASAKI, Shuichi
KISHIYAMA, Takeshi KOO, Yujin KURIHARA, Namie KUZE, Kyoko
MESUREUR, Germain MILLS, Anthony MIYOSHI, Mika MUNEZANE, Yoko
NAKAZAWA, Tsuneko NISHINO, Noriko NOGUCHI, Hiroto OCHIAI, Kazuki
ODA, Yuki OHASHI, Rie OKANO, Megumi ONO, Sayako
OSHIRO, Akio OTA, Nanako OTTA, Yoshiaki POTTER, Simon
RICINSCHI, Dan SAHARA, Ayako SATO, Yoichi SHIKODA, Sachiko
SHINOGI, Naoko SUGIMOTO, Bunshiroh SUZUKI, Teppei TAKAHASHI, Kazuko*
TAKAHASHI, Kazuko** TAKAYAMA, Haruka TAKINO, Miyuki TSUKADA, Yuichi
USHIMURA, Kei WASHIZUKA, Naho WATABE, Naoya WONG, Michelle
YAJIMA, Hiroki YANAGAWA, Kozo    

Part-Time Staff

ARII, Hideko HORIGUCHI, Saeko NAKAMURA, Motoko UKAI, Kana