Department of English Language People Activities Publications News For Faculty

Part-Time Lecturers

AIKI, Hiroshi ARAI, Yasuhiro
ARIMITSU, Nami BANNO, Yukiko
BIRCHLEY, Sarah FU, Regina
FUJIO, Misa FURUTA, Naotoshi
GILNER, Leah HARUYAMA, Junko
HIRAGA, Yuko HIRASAWA, Shinya
HORIKOSHI, Yoichiro HOTTA, Ryuichi
ISHII-KUNTZ, Masako IWASA, Masashi
IWASAKI, Toru KAJIURA, Kyohei
KARL, Steven KAWASAKA, Kazuyoshi
KAWASHIMA, Hiromi KIRIYAMA, Daisuke
KOBAYASHI, Kaoru KUZE, Kyoko
MESUREUR, Germain MILLS, Anthony H.
MIYOSHI, Mika NAKAYAMA, Masami
NITTA, Marie OHASHI, Rie
OHI, Akai POTTER, Simon
RYAN, Kevin SAKASAI, Akito
SATAKE, Akiko SATO, Yoichi
SHIKODA, Sachiko SHIMIZU, Tetsuro
SHINOGI, Naoko SUZUKI, Teppei
TAKAHASHI, Kazuko TAKIUCHI, Haru
TAKUMI, Mari TOTANI, Yoko
UNNO, Noriko USHIMURA, Kei
WILLIAMS, David  

Part-Time Staff

ARII, Hideko HORIGUCHI, Saeko NAKAMURA, Motoko UKAI, Kana