Department of English Language People Activities Publications News For Faculty
 

Part-Time Lecturers

ARAI, Yasuhiro ARAKI, Junko
ARIMITSU, Nami BANNO, Yukiko
FUJIO, Misa FURUTA, Naotoshi
HARUYAMA, Junko HIRAGA, Yuko
HIRASAWA, Shinya HORIKOSHI, Yoichiro
HOSONO, Mayumi HOTTA, Ryuichi
ISHII-KUNTZ, Masako IWASA, Masashi
IWASAKI, Toru KAJIURA, Kyohei
KANDA, Yui KARL, Steven
KAWASAKI, Shuichi KIMURA, Asuka
KUZE, Kyoko MESUREUR, Germain
MILLS, Anthony H. MIYOSHI, Mika
NAKAYAMA, Masami ODA, Yuki
OHASHI, Rie OHI, Akai
OZAWA, Hisashi POTTER, Simon
RICINSCHI, Dan SAHARA, Ayako
SAKASAI, Akito SATO, Yoichi
SHIKODA, Sachiko SHIMIZU, Tetsuro
SHINOGI, Naoko SUZUKI, Teppei
TAKAHASHI, Kazuko TAKIUCHI, Haru
TAKUMI, Mari TOTANI, Yoko
USHIMURA, Kei WASHIZUKA, Naho
WILLIAMS, David WONG, Michelle
YAJIMA, Hiroki  

Part-Time Staff

ARII, Hideko HORIGUCHI, Saeko NAKAMURA, Motoko UKAI, Kana