Department of English Language People Activities Publications News For Faculty

Part-Time Lecturers

AIKO, Yuichi ELLINGER, James FUJIO, Misa FURUTA, Naotoshi
HATOMOTO, Ryoko HIRAGA, Yuko HIRASAWA, Shinya HORIKOSHI, Yoichiro
ITO, Nabi IWASA, Masashi IWASAKI, Toru KABUTO, Yasutaka
KAJIURA, Kyohei KATAYAMA, Akiko KAWASAKI, Shuichi KISHIYAMA, Takeshi
KOBAYASHI, Kaoru KURIHARA, Namie KUZE, Kyoko MENISH, Marc Craig
MESUREUR, Germain MIYOSHI, Mika MUNEZANE, Yoko NAKAZAWA, Tsuneko
NOGUCHI, Hiroto OCHIAI, Kazuki ODA, Yuki OHASHI, Rie
OKANO, Megumi ONO, Sayako OSHIRO, Akio OTA, Nanako
POTTER, Simon RICINSCHI, Dan SATO, Yoichi SHIKODA, Sachiko
SHINOGI, Naoko SUGIMOTO, Bunshiroh SUZUKI, Teppei TAKAHASHI, Kazuko*
TAKAHASHI, Kazuko** TAKAYAMA, Haruka TAKINO, Miyuki TOTANI, Yoko
USHIMURA, Kei WASHIZUKA, Naho WATABE, Naoya WONG, Michelle
YAJIMA, Hiroki      

Part-Time Staff

ARII, Hideko HORIGUCHI, Saeko NAKAMURA, Motoko UKAI, Kana