Department of English Language People Activities Publications News For Faculty

Part-Time Lecturers

AIKI, Hiroshi ARIMITSU, Nami
BANNO, Yukiko BIRCHLEY, Sarah
BORLONGAN, Ariane EZAKI, Satoko
FU, Regina GILNER, Leah
HIRAGA, Yuko HIRASAWA, Shinya
HORIKOSHI, Yoichiro HOTTA, Ryuichi
ISHII-KUNTZ, Masako IWASA, Masashi
IWASAKI, Toru KARL, Steven
KAWASHIMA, Hiromi KIMURA, Asuka
KIRIYAMA, Daisuke KOBAYASHI, Kaoru
KUZE, Kyoko MESUREUR, Germain
MILLS, Anthony H. MIYOSHI, Mika
NAKAYAMA, Masami OHASHI, Rie
OHI, Akai OTOMO, Rio
POTTER, Simon RYAN, Kevin
SAKASAI, Akito SHIKODA, Sachiko
SHIMIZU, Tetsuro SHINOGI, Naoko
TAKAHASHI, Kazuko TAKIUCHI, Haru
TAKUMI, Mari TANIGUCHI, Joy
TOTANI, Yoko UEHARA, Kozue
USHIMURA, Kei WILLIAMS, David

Part-Time Staff

ARII, Hideko ISHIZUKA, Kyoko NAKAMURA, Motoko UKAI, Kana