Department of English Language People Activities Publications News For Faculty

Part-Time Lecturers

AIKO, Yuichi ASAOKA, Hiromi FUJIO, Misa FURUTA, Naotoshi
HATOMOTO, Ryoko HIRAGA, Yuko HIRASAWA, Shinya HORIKOSHI, Yoichiro
IWASA, Masashi IWASAKI, Toru KABUTO, Yasutaka KAJIURA, Kyohei
KAWASAKI, Shuichi KISHIYAMA, Takeshi KURIHARA, Namie MENISH, Marc Craig
MESUREUR, Germain MIYOSHI, Mika MUNEZANE, Yoko NAKAZAWA, Tsuneko
NATANI, Yotaro NOGUCHI, Hiroto OHASHI, Rie ONO, Sayako
OSHIRO, Akio OTA, Nanako RICINSCHI, Dan SAKAKIBARA, Tomoki
SATO, Yoichi SHIKODA, Sachiko SHINOGI, Naoko SUGIMOTO, Bunshiroh
SUZUKI, Teppei TAKAHASHI, Kazuko* TAKAHASHI, Kazuko** TAKINO, Miyuki
TANAKA, Hironobu TOTANI, Yoko USHIMURA, Kei WANG, Yijen
WASHIZUKA, Naho WATABE, Naoya WONG, Michelle YAJIMA, Hiroki
YANAGAWA, Kozo YORA, Misako    

Part-Time Staff

ARII, Hideko HORIGUCHI, Saeko NAKAMURA, Motoko UKAI, Kana