MEMBERS

Professor Norikazu Ichihashi
(ichihashiあっとbio.c.u-tokyo.ac.jp)
Researchmap
Assistant Professor Ryo Mizuuchi Researchmap
Technical staff Saeko Kera  
D3 Hiroki Okauchi  
D2 Kazuki Ohta  
  Kensuke Ueda  
  Rikuto Kamiura (Riku Kimura)  
  Yutaro Maeda  
D1 Kaito Seo  
M2 Kouichi Doi  
  Katsumi Hagino  
M1 Keigo Taniguchi  
  Ryota Miyachi  
  Koutou Yukawa  
B4 Kensei Okada