English

Secretary

Naoko SAITO


PhD Third Year

Ai KOHATA (JSPS Research Fellow)

Kiyoshi MORISHITA (JSPS Research Fellow)

Saya OTAKE (JSPS Research Fellow)

Shun SUGINOME (JSPS Research Fellow)


PhD Second Year

Tsubasa AOKI (JSPS Research Fellow)

Hao GONG (MERIT Fellow)


PhD First Year

Shuxu WANG (RIKEN JRA/SUET)

Gangfeng CHEN (RIKEN JRA/SUET)

Yiren CHENG (RIKEN JRA/SUET)

Yang HONG (RIKEN JRA/SUET)

Kunyi LENG (CSC Fellow)

Niannian WU (MERIT Fellow)

Daiki MORISHITA (MERIT Fellow)


Master Second Year

Shuo CHEN

Zhihao LI

Tonmoy RAY (MEXT Scholarship)

Wei YUAN (MERIT Fellow)

Yingluo ZHAO

Zhiyi CHEN (Kobayashi Foundation)

Yuta FUJISAWA (Kao Foundation, MERIT Fellow)

Kohei KIKKAWA (MERIT Fellow)


Master First Year

Jinxu LIU

Takayoshi AKIYAMA (Yoshida Scholarship Foundation)

Mika KAWAGOE


Bachelor Fourth Year

Junki FUJIHARA

Yudai YOKOYAMA
Group Photo (The University of Tokyo)

(placeholder)

STUDENTS