English

Secretary

Naoko SAITO


PhD Third Year

Xujie ZHANG (JSPS Research Fellow)

Hyuna JO (JSPS Research Fellow)


PhD Second Year

Ai KOHATA (JSPS Research Fellow)

Kiyoshi MORISHITA (JSPS Research Fellow)

Saya OTAKE (JSPS Research Fellow)

Shun SUGINOME (MERIT Fellow)


PhD First Year

Tsubasa AOKI (JSPS Research Fellow)

Hao GONG (MERIT Fellow)

Shuxu WANG

Gangfeng CHEN

Yiren CHENG

Kunyi LENG

Niannian WU

Hong YANG


Master Second Year

Daiki MORISHITA (MERIT Fellow)

Hao SHEN (Takayama Foundation)

Shuo CHEN

Zhihao LI

Tonmoy RAY (MEXT Scholarship)

Wei YUAN (MERIT Fellow)

Yingluo ZHAO


Master First Year

Zhiyi CHEN (Kobayashi Foundation)

Yuta FUJISAWA (Kao Foundation)

Kohei KIKKAWA

Jinxu LIU

Takuya WATANABE


Bachelor Fourth Year

Takayoshi AKIYAMA

Mika KAWAGOE     

Group Photo (The University of Tokyo)

(placeholder)

STUDENTS